Ole Ivars  

| DUTTEMUSIKKEN |

 
På Løten: Dutte, Arne Willy og Tore. Her spiller vi "Ælverock".
Foto: Arild Hansen, Skien.