Ole Ivars  

| DUTTEMUSIKKEN |

 
På Løten: Dutte, Arne Willy og Tore. "Ærr'e noe moro her' a tru?"
Foto: Arild Hansen, Skien.