Ole Ivars  
 
 

| DUTTEMUSIKKEN |

 
På Seljord: Dutte, Arne Willy og Tore.  "Jøss, kan du spell'a?"
Foto: Arild Hansen, Skien.