Ole Ivars  

| DUTTEMUSIKKEN |

 
Seljord: Dutte og William.
Foto: Arild Hansen, Skien.